Nilai - Nilai Kepimpinan Dalam Al-Fatihah

Friday, March 18, 2011
"Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang"

"Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai, hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka dan bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat." (Al-Fatihah : 1 - 7)

Nilai – Nilai Kepimpinan

1. Dalam surah ini Allah SWT menyatakan sifat pengasih dan penyayang dahulu sebelum sifat kekuasaan. Begitulah para pemimpin dan daie, ia harus mengutamakan sifat pengasih dan penyayang sebelum menonjolkan aspek kekuasaan yang ada padanya.

2. Allah SWT bukan sekadar menuntut manusia agar beribadah (taat) kepadaNya tetapi juga terbuka untuk menerima aduan hamba-hambaNya. Bahkan dalam pelbagai hadith, Allah SWT berasa gembira jika hamba-hambaNya meminta kepadaNya. Demikianlah pemimpin dan daie, ia bukan hanya menuntut atau mengharap orang untuk mendengar nasihatnya atau laksanakan arahannya tetapi juga haruslah bersedia untuk mendengar rintihan dan masalah orang lain atau berkhidmat untuk mereka.

3. Sesiapa pun yang memainkan peranan sebagai pemimpin khususnya para daie, ia memikul tangungjawab untuk membimbing pengikutnya ke jalan yang lurus. Pemimpin dan daie bukan hanya mempunyai hak (ditaati, dihormati, kekuasaan) tetapi juga tanggungjawab (pengasih, berkhidmat kepada orang lain, membimbing ke jalan yang benar).

4. Allah SWT mengajar kita agar mengikuti jalan orang yang baik dan juga menjauhi jalan orang yang jahat. Demikianlah juga pemimpin dan daie bukan hanya menunjukkan jalan kebaikan tetapi juga menunjukkan apa dia kejahatan yang perlu ditinggalkan.

Selamat Beramal!

0 comments:

Post a Comment