Sasaran Kerja BADAR

Sunday, November 7, 2010OBJEKTIF

  1. Melahirkan 50 pemimpin murid berketerampilan dan berfikrah Islam yang dapat menyumbang kepada pembangunan modal insan.
  2.  Melahirkan murid yang bersahsiah cemerlang dan mampu berperanan dalam masyarakat, agama dan negara.

BIDANG PENCAPAIAN BADAR
  • Budaya Ilmu
  • Kepimpinan Berketerampilan
  • Sahsiah Terpuji
  • Jati Diri
  • Program Kemasyarakatan

0 comments:

Post a Comment