Kem Latihan Nuqaba' ( KLANA 11) kembali lagi.....

Thursday, January 20, 2011


Tarikh   : 28 - 30 Januari 2011
Tempat : SMKA Sheikh Haji Mohd Said,Seremban.
Objektif :
  • Memberi kefahaman yang jelas tentang peranan dan kepentingan usrah dan naqib.
  •  Melatih para nuqaba’ dengan kemahiran mengendali dan menguruskan usrah yang berkesan
  •  Membimbing para nuqaba’ memahami sukatan usrah dan cara penyampaiannya.
  •  Menyedarkan para nuqaba’ untuk menghayati peranan mereka sebagai naqib

0 comments:

Post a Comment